Luxury Scent Việt Nam

0907.848.839

Công ty TNHH Green Benefits Việt Nam

 Địa chỉ: Số B392/1, Khu phố 3, Đường Đông Hưng Thuận 26, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Email: luxuryscentvn@gmail.com

 Điện thoại: 0907.848.839

 Taxcode: 0316166280